De vijf natuurgerichte principes:

 • Energie

  Energie is de fundamentele basis van leven. Hierbij worden energetische vormen van hulp aangeboden. Zonder (aanvullende) energie is er geen mogelijkheid tot herstel. Deze vorm van hulp is prioriteit 1.
 • Prikkeloverdracht

  Het direct herstellen van interne fysieke communicatiesystemen welke via zenuwbanen hun weg vinden en daarmee alle cellen beïnvloeden. Zonder een goede geleiding stagneren vele functies. Deze vorm van hulp is prioriteit 2.
 • Drainage

  Toxische belastingen zowel in geestelijke als stoffelijke vorm verminderen. Onze cultuur is van dien aard dat we ons dagelijks stoffelijk en geestelijk verontreinigen. Het gevolg is dat er veel energie nodig is om deze negatieve belasting te bewaken. Via deze belasting van toxiciteit stagneren voornoemde communicatiesystemen en vertraagt het de signalen die een prikkel tot herstel zouden kunnen geven. Deze vorm van hulp is prioriteit 3.
 • Voeding

  Het belang van goede voeding is te realiseren dat naast geestelijke voeding ook gedegen inzichten op stoffelijk niveau gegeven dient te worden. Een essentieel onderwerp om evenwicht te krijgen tussen prestatie en welzijn. Elk advies werkt echter vertragend als niet aan prioriteit 1-2-3 is voldaan.
 • De psyche

  Aandacht voor de natuurgerichte psyche van de mens. Psychisch en gevoelsmatig is het menselijk gestel door onwetendheid nauwelijks in staat om ziekmakende processen zelfstandig tot verandering te brengen. Volstrekte onbewuste zelfontkenning uit het verleden eisen hun bittere tol.

Behandelingen met een therapeutisch doel mogen uitsluitend door een therapeut uitgevoerd worden. Een Natuurgeneeskundig Therapeut heeft zich gespecialiseerd in diverse werkvormen en heeft voldoende kennis en vaardigheden om te komen tot een verantwoorde wijze van therapeutisch werken.

Het lichaam geeft regelmatig signalen van overbelasting. Het is van belang om deze signalen te herkennen in plaats van ze te negeren zo kan er een ketenprobleem voorkomen worden.